Sindh Governor attends Valima reception of Muzzamil Sohail.

Sindh Governor Kamran Khan Tessori, Sohail Nisar, Sr. Vice Chairman PYMA, M. Usman, M. Aslam Moten, Khurshid A. Shaikh, Farhan Ashrafi, Danish Hanif, Khurrum Bharara, Saqib Naseem, Jabbar Motiwala, Shahid Ismail, Idrees Memon, Asad Nisar, Ali Tabba, Saqib Bilwani, Haji Hanif Moosa, Sohail Usman, Abid Nisar, Shahzad Nisar, Hassan Sohail and other Businessmen, posing group photo at Valima reception of Muzzamil Sohail.

Author

Sharing is caring

Leave a Reply